تبلیغات شما

 علائم و درمان بیماری زردی نوزادان

,بیماری زردی نوزادان,علت زردی نوزادان زردی نوزادان از بیماری‌هایی است  كه گاهی به طور جدی برای  نوزاد و والدین دردسرساز می‌گردد. به طور کلی بیش از70درصد نوزادان در روزهای اولیه تولد دچار زردی می‌شوند و معمولاً آمار زردی  در نوزادانی زودرس حدود 80 درصد افزایش میابد.